Vilka är vi?

Vi har två fristående förskolor i Kävlinge som ingår i Montessori Sverige. Vår ena förskola finner ni i Lilla Harrie som är belägen i östra delen av Kävlinge med naturen runt knuten.

Vår andra förskola finner ni i Hög som är beläget i västra delen av Kävlinge i ett naturskönt område med närhet till åkrar, Kävlingeån och Pegasus trädgårdar.


Här får varje barn bli sitt bästa jag

Småfötterna pedagogiska förhållningssätt grundar sig i en stark tilltro på barnets egna förmåga varav montessoripedagogiken är en naturlig grundsten med tanke om det kompetenta barnet. Vi är övertygade om att alla barn föds intelligenta och med en inre drivkraft att utforska världen. Barn är vetgiriga och nyfikna på att få upptäcka sin omvärld och lära såväl själva som tillsammans med andra.


Hos oss bygger vi upp vår verksamhet utifrån barnen, det är deras intresse och utvecklingsstadium som är vår utgångspunkt när vi planerar vår undervisning och bygger våra lärmiljöer. Genom en stimulerande och tillgänglig lärmiljö skapar vi förutsättningar och friheten för barnen att själva välja sin aktivitet, något som Maria Montessori upptäckte i sitt arbete som motiverande för barnen i sitt lärande. Vår uppgift är att väcka en lust att lära för livet och förbereda barnen för nästa steg, framtiden.


Småfötternas förskola i Lilla Harrie

Idrottshemsvägen 7

0701-491770Småfötternas förskola i Hög

Företagshusvägen 1

0761- 230282Om du är nyfiken och vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Rebecka Nilsson Björck (rektor): 0730-642253 eller rebecka.nilsson.bjorck@smafotterna.se

Småfötternas förskolor ingår numera i Montessori Sverige.

Montessori Sverige är ett relativt nytt bolag men våra förskolor och skolor har oftast funnits i många år. Det är verksamheter med mycket engagerade medarbetare och som präglas av hög kvalitet, trygghet och respekt.

I Montessori Sverige arbetar vi mycket decentraliserat. Det betyder att våra förskolor och skolor kan se olika ut men alla arbetar efter Montessoripedagogikens värdegrund och tankar om barns lärande och utveckling. Alla verksamheter arbetar också efter de nationella styrdokumenten och utifrån aktuell forskning.

Montessori Sverige är ett självständigt bolag inom Atvexagruppen. Vill du läsa mer om Montessori Sverige eller Atvexa gruppen kan du göra det genom att klicka på respektive logotyp.

Emma Schneider (vice VD): 073-076 36 62 eller emma.schneider@montessorisverige.se

Anne-Marie Utterström Olsson (VD): 073-959 35 51 eller anne-marie.utterstrom@montessorisverige.se