Välkomna till Småfötternas förskolor!

Vi är den lilla, familjära förskolan med naturen som närmsta granne. Vår uppgift är att väcka barnens lust att lära för livet och förbereda dem för nästa steg, framtiden.


Hos oss bygger vi upp vår verksamhet utifrån barnen, det är deras intresse och utvecklingsstadium som är vår utgångspunkt när vi planerar vår undervisning och bygger våra lärmiljöer. Genom en stimulerande och tillgänglig lärmiljö skapar vi förutsättningar och friheten för barnen att själva välja sin aktivitet, något som Maria Montessori upptäckte i sitt arbete som motiverande för barnen i sitt lärande.

Småfötterna pedagogiska förhållningssätt grundar sig i en stark tilltro på barnets egna förmåga varav montessoripedagogiken är en naturlig grundsten med tanke om det kompetenta barnet. Vi är övertygade om att alla barn föds intelligenta och med en inre drivkraft att utforska världen. Barn är vetgiriga och nyfikna på att få upptäcka sin omvärld och lära såväl själva som tillsammans med andra.